2 Krønikebok 28:22

2 Krønikebok 28:22 NB

Og på den tiden han var i nød, bar han seg enda mer troløst at mot Herren - han, kong Akas.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del