2 Krønikebok 28:14

2 Krønikebok 28:14 NB

Da ga stridsmennene fra seg fangene og hærfanget for høvdingenes og hele folkemengdens øyne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del