2 Krønikebok 28:10

2 Krønikebok 28:10 NB

Og nå tenker dere på å tvinge Judas og Jerusalems barn til å være treller og trellkvinner for dere. Har dere ikke selv skyld nok på dere for Herren deres Gud?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del