2 Krønikebok 17:5

2 Krønikebok 17:5 NB

Herren trygget kongedømmet i hans hånd. Hele Juda ga Josjafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del