2 Krønikebok 17:17

2 Krønikebok 17:17 NB

Av Benjamin var det Eljada, en djerv stridsmann, med to hundre tusen mann som var væpnet med bue og skjold
NB: Norsk Bibel 88/07
Del