2 Krønikebok 17:16

2 Krønikebok 17:16 NB

og ved siden av ham Amasja, Sikris sønn, som frivillig tjente Herren, med to hundre tusen djerve stridsmenn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del