2 Krønikebok 17:1

2 Krønikebok 17:1 NB

Hans sønn Josjafat ble konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del