2 Krønikebok 16:8

2 Krønikebok 16:8 NB

Var ikke etiopierne og libyerne en stor hær med stridsvogner og hestfolk i stor mengde? Men fordi du den gang satte din lit til Herren, ga han dem i din hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del