2 Krønikebok 16:3

2 Krønikebok 16:3 NB

Mellom meg og deg er det jo et forbund, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull. Bryt nå ditt forbund med Basja, Israels konge, så han må dra bort fra meg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del