2 Krønikebok 16:11

2 Krønikebok 16:11 NB

Det som er å fortelle om Asa, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i boken om Judas og Israels konger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del