2 Krønikebok 10:4

2 Krønikebok 10:4 NB

Din far gjorde vårt åk tungt. Men hvis nå du vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss, lettere, så vil vi tjene deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del