2 Krønikebok 10:17

2 Krønikebok 10:17 NB

Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer, som fikk Rehabeam til konge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del