2 Krønikebok 10:1

2 Krønikebok 10:1 NB

Rehabeam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del