1 Timoteus 4
NB

1 Timoteus 4

4
Advarsel mot frafall fra sannheten
1Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. #2Tess 2:3. 2Tim 3:1,2.#Jak 3:1. 2Pet 3:3. 1Joh 2:18. 4:1. Jud 18. 2Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 3Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne. #1Mos 9:3. 1Kor 10:30. Kol 2:20 ff. 4For alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe er å forkaste når det mottas med takk, #1Mos 1:31. Apg 10:15. Rom 14:14. Kol 2:16. 5for det blir helliget ved Guds ord og bønn. #1Kor 10:30. 6Når du legger dette fram for brødrene, da er du en god Kristi Jesu tjener, som nærer deg ved troens og den gode læres ord som du har fulgt. #1Tess 3:2. 2Tim 2:15. 3:15. 7Men vis fra deg de vanhellige og kjerringaktige eventyrene! Øv deg heller i gudsfrykt. #1:4,18,19. 2Tim 2:16,23. 8For kroppslig øving er nyttig til lite, men gudsfrykt er nyttig til alt. Den har løfte både for dette livet og for det som kommer. #6:6. Ord 10:27-29. Luk 18:29,30. 9Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta. #1:15. 10Derfor er det vi arbeider og kjemper. For vi har satt vårt håp til den levende Gud, han som er alle menneskers frelser, mest deres som tror. #6:17. Sal 36:7. 1Tess 1:9. 2:2. Tit 2:10,11. 11Minn om dette og lær det. #5:7. 6:2.
Vær et forbilde
12La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet! #1Kor 16:11. Fil 3:17. Tit 2:7,15. 1Pet 5:3. 13Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer. #Kol 3:16. 14Forsøm ikke den nådegaven som er i deg, som ble gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de eldste. #1:18. Apg 6:6. 8:17. 13:3. 2Tim 1:6. 15Tenk på dette, lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle! #Ef 4:15. 16Gi akt på deg selv og på læren, og fortsett med det! For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. #Apg 20:28. Rom 11:14.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.