1 Timoteus 3

3
Krav som må stilles til en tilsynsmann
1Det er et troverdig ord: Om noen gjerne vil ha et tilsynsembete, så er det en god gjerning han har lyst til. #Apg 20:28. Tit 1:5 ff. 2Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, #Rom 12:13. 2Tim 2:24. Tit 1:6 ff. 1Pet 5:3. 3ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. #3Mos 10:9. 2Tim 2:4. Tit 1:7. 4Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. #v.1,12. 1Sam 2:12. 5Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? 6Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. 7Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare. #5:10. 2Kor 8:21. 2Tim 2:26.
Krav som må stilles til menighetstjenere
8Likeså må menighetstjenerne være verdige, ikke tvetungede, ikke henfalne til mye vin, ikke ha lyst til skammelig vinning. #Apg 6:1-3. Fil 1:1. 1Pet 5:2. 9Det må være slike som har troens mysterium* i en ren samvittighet. #v. 16. 1:19. *Se Matt 13:11 10Også disse skal først prøves, deretter skal en la dem tjene i menigheten, om de er ulastelige. 11Likeså med kvinnene: de skal være verdige, ikke fare med baktalelse, men være edruelige og trofaste i alle ting. #Rom 16:1. Tit 2:3. 12En menighetstjener skal være én kvinnes mann, oppdra sine barn og styre sitt hus på en god måte. #v.2,8. 13For de som har vært gode menighetstjenere, får selv en aktet stilling og stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. #Matt 25:21. 1Joh 3:21.
Gudsfryktens mysterium
14Dette skriver jeg til deg, enda jeg håper at jeg snart skal komme til deg. 15Men i fall jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. #Ef 2:21,22. 2Tim 2:20. Heb 3:6. 16Og det må alle bekjenne, - stort er gudsfryktens mysterium*: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet. #Mark 16:19. Joh 1:14. Apg 1:10. 1Pet 3:18.#*Se Matt 13:11

Markert nå:

1 Timoteus 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring