1 Timoteus 1

1
Hilsen
1Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp - #2:3. Apg 9:15. Kol 1:27. 2til Timoteus, min ekte sønn i troen: Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre! #Fil 2:20,22. 2Tim 1:2. Tit 1:4.
Advarsel mot falske lovlærere
3Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg å bli i Efesus, så du kunne formane visse folk til ikke å fare med fremmed lære, #Apg 20:1. Gal 1:6,7.
4og ikke gi seg av med eventyr og endeløse ættetavler. Slikt fører heller til unyttig strid enn til å tjene Guds frelseshushold i troen. #4:7. 6:4. 2Tim 2:16,23. Tit 1:14. 3:9. 5Men budets endemål er kjærlighet av et rent hjerte og en god samvittighet og en oppriktig tro. #6:14. Matt 5:8. 22:40. Rom 13:8-10. 6Fra dette har noen fart vill og vendt seg bort til tomt snakk. #6:4,20. 2Tim 2:16,18. Tit 1:10. 7De vil være lovlærere, men forstår verken det de selv sier, eller de spørsmålene de uttaler seg så selvsikkert om. #Joh 3:10. Jak 3:1. 8Vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. #Rom 7:12-16. 9En må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og urene, fader-mordere og modermordere, drapsmenn, #Rom 1:26,29. Gal 5:19,23. 10horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære - #2Mos 21:16.#Rom 1:27. 1Kor 6:9-10. 2Tim 4:3. Tit 1:9. 11etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd. #6:15. Gal 2:7. 1Tess 2:4.
Paulus priser Gud for sitt kall
12Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet meg tro, idet han satte meg til tjenesten, #Apg 9:15. Fil 4:13. 13enda jeg før var en spotter og forfølger og voldsmann. Men jeg fikk miskunn, fordi jeg handlet uvitende i vantro. #Apg 3:17. 8:3. 9:1. 26:9. Gal 1:13. Fil 3:6. 14Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. #Rom 5:20. 2Tim 1:13. 15Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. #4:9. Matt 1:21. 9:13. 18:11. Luk 15:2. 19:10. 16Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. #v.13. 1Kor 15:9. 17Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen. #Joh 5:44. Rom 16:27. Åp 7:12. 15:3.
Bevar troen og en god samvittighet
18Dette er det oppdraget jeg overgir til deg, min sønn Timoteus, i samsvar med de profetordene som før er talt om deg, så du ved dem kan stride den gode strid, #4:14. 6:12. 19i tro og med god samvittighet. Denne har noen kastet fra seg og har lidd skibbrudd på troen. #3:9. 6:10. 2Tim 2:18. 20Blant dem er Hymeneus og Aleksander. Dem har jeg overgitt til Satan, for at de skal bli tuktet så de lar være å spotte. #1Kor 5:5. 2Tim 2:17. 4:14.

Markert nå:

1 Timoteus 1: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring