1 Tessaloniker 5
NB

1 Tessaloniker 5

5
Våk mens dere venter på Kristi dag
1Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. #Matt 24:36. Apg 1:7. 2Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. #Matt 24:43. Luk 12:39,40. 2Pet 3:10. Åp 3:3. 3Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. #Jer 6:14. Luk 21:34. 2Pet 3:10. 4Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv. #Ef 5:8. 1Joh 2:8. Åp 16:15. 5Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. #Luk 16:8. Rom 13:12,13. 6La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. #Luk 21:34,36. Ef 5:14. 1Kor 15:34. 7De som sover, sover jo om natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten. 8Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse som hjelm! #Jes 59:17. Rom 13:12. Ef 6:13-17. 9For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, #1:10. Rom 6:23. 2Tess 2:13. 10han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve sammen med ham. #Rom 14:8,9. 2Kor 5:15. 11Forman derfor hverandre og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør. #Ef 4:29. Heb 10:24. Jud 20.
Formaninger
12Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som er deres forstandere i Herren og formaner dere, #Rom 12:8.#1Kor 16:16,18. Gal 6:6. Fil 2:9. 1Tim 5:17.
13og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning de gjør. Hold fred med hverandre! #Mark 9:50. Rom 12:18. Heb 12:14. 14Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! #Matt 18:14. Rom 14:1. 15:1. 2Tess 3:6,15. 15Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle. #Ord 17:13. 20:22.#Matt 5:39. Rom 12:17. Heb 12:14. 16Vær alltid glade! #Fil 3:1. 4:4. 17Be uten opphold! #Luk 18:1. Ef 6:18. Kol 4:2. 18Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. #Ef 5:20. Kol 2:7. 3:15. 19Utslokk ikke Ånden! #1Kor 14:29 ff. Ef 4:30. 20Forakt ikke profetisk tale, #Apg 13:1. 1Kor 14:1,3,5,39. 21men prøv alt, hold fast på det gode. #1Kor 12:10. 14:29. 1Joh 4:1. 22Hold dere borte fra all slags ondt. #Job 1:1,8. 2:3. 1Pet 2:1. 23Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! #3:13. Rom 15:33. 1Kor 1:8. Fil 1:6. Kol 1:22. 24Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det.#1Kor 1:9. 10:13. 2Tess 3:3.
Hilsen til slutning
25Brødre, be for oss! #Rom 15:30. Kol 4:3. 2Tess 3:1. 26Hils alle brødrene med et hellig kyss! #Rom 16:16. 1Kor 16:20.
27Jeg tar dere i ed ved Herren: La brevet bli opplest for alle brødrene! #Kol 4:16. 28Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.