1 Tessaloniker 4

4
Apostelen formaner til vekst i helliggjørelse
1For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus: Likesom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud - slik dere også vandrer - så må dere gjøre enda større fremgang i dette. #2Kor 13:11. Fil 4:9. 2Tess 2:15. 2Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus. 3For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. #1Kor 6:15-18. Ef 5:17. Heb 10:10. 4Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, #1Kor 7:2. 5ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. #Sal 79:6. Jer 10:25. 1Kor 15:34. Ef 4:17,18. 6Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. #1Kor 6:8. 7For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. #3Mos 19:2. Joh 17:19. 2Tess 2:13. 1Pet 1:15. 8Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin Hellige Ånd i dere. #Esek 36:27.
Den kristne broderkjærligheten
9Men om broderkjærligheten er det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. #3:12. Jes 54:13.#Jer 31:33. Joh 13:34. 15:12. 2Pet 1:7. 1Joh 3:11. 10Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere, brødre, til å bli enda mer rike i dette. #1:7. 11Sett deres ære i å leve i stillhet, og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, #Ef 4:28. 2Tess 3:8,12. 1Tim 2:2. 12så at dere kan omgås sømmelig med dem som er utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. #Rom 13:13. Kol 4:5.
Når Kristus kommer
13Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. #2Tess 2:1 ff.
14For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. #Rom 14:9. 1Kor 15:12 ff. Åp 14:13. 15For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. #1Kor 7:10. 15:23,51. 16For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. #Jes 35:4.#Matt 24:30,31. 1Kor 15:23,52. 2Tess 1:7,10. 17Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. #Joh 12:26. 14:3. 17:24. Apg 1:9-11. Åp 11:12. 18Trøst da hverandre med disse ordene.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring