1 Samuel 22

22
David ved hulen i Adullam
1Så dro David bort derfra og flyktet til hulen ved Adullam. Da brødrene hans og hele hans fars hus fikk høre det, dro de dit ned til ham. #Jos 15:35. 2Sam 23:13. Sal 57:1. 2Og alle som var i nød, eller som var trykket av gjeld, eller som var misfornøyde, samlet seg om ham. Han ble deres høvding. Det var omkring fire hundre mann som var med ham. 3Derfra dro David til Mispe i Moab. Han sa til Moabs konge: La min far og min mor få komme hit og bli hos dere til jeg får se hva Gud vil gjøre med meg!
4Han førte dem fram for Moabs konge, og de ble hos ham hele den tid David var i fjellborgen. 5Men profeten Gad sa til David: Du skal ikke bli i fjellborgen. Bryt opp herfra og dra til Juda land! Da dro David bort og kom til Haret-skogen. #2Sam 24:10. 2Krøn 29:25. Sal 63:1.
Saul dreper Akimelek og hele hans familie
6Saul fikk høre at David og de mennene som var med ham, var blitt gjenkjent. En dag satt Saul i Gibea under tamarisken på haugen med spydet sitt i hånden. Alle tjenerne hans sto omkring ham.
7Da sa Saul til tjenerne sine, de som sto omkring ham: Hør nå, dere benjaminitter! Vil Isais sønn også gi dere alle sammen åkrer og vingårder og sette dere alle til høvedsmenn over tusen og over hundre? #8:14. 1Krøn 12:18. 8For dere har jo sammensverget dere mot meg. Ingen lot meg vite det den gang sønnen gjorde pakt med Isais sønn. Og ingen av dere er bekymret for meg og forteller meg noe. For sønnen min har oppegget min tjener til å etterstrebe meg, slik som han nå gjør. #18:3. 20:16. 9Da svarte Doeg, edomitten, som var satt over Sauls tjenere: Jeg så Isais sønn komme til Akimelek, Akitubs sønn, i Nob. #14:3. 21:7. Sal 52:2.
10Akimelek spurte Herren for ham og ga ham reisekost, og han lot ham få filisteren Goliats sverd. #21:6,9. 11Da sendte kongen bud etter presten Akimelek, Akitubs sønn, og hele hans fars hus, prestene i Nob. De kom alle sammen til kongen. 12Og Saul sa: Hør nå, Akitubs sønn! Han svarte: Ja, her er jeg, herre! 13Da sa Saul til ham: Hvorfor har dere sammensverget dere mot meg, du og Isais sønn, da du ga ham brød og sverd og spurte Gud for ham, så han skulle sette seg opp mot meg og ligge i bakhold mot meg, som han nå gjør? 14Da svarte Akimelek kongen og sa: Hvem blant alle tjenerne dine er vel så betrodd som David, han som er kongens svigersønn og har fortrolig adgang til deg og er høyt æret i ditt hus? #18:27. 15Var dette første gang jeg spurte Gud for ham? Langt ifra! Kongen må ikke legge sin tjener eller hele min fars hus noe til last. For din tjener har ikke visst det minste grann om alt dette. 16Men kongen sa: Du skal dø, Akimelek, du og hele din fars hus. 17Og kongen sa til livvaktene som sto omkring ham: Gå fram og drep Herrens prester! For de har hjulpet David. De visste at han var på flukt, men har ikke latt meg vite det. - Men kongens tjenere ville ikke rekke ut sin hånd for å hogge ned Herrens prester.
18Da sa kongen til Doeg: Gå du fram og hogg ned prestene! Og Doeg, edomitten, gikk fram og hogg ned prestene. Han drepte den dagen åttifem menn som bar lerrets-efoder*. #*2Mos 28:4. 19Og prestebyen Nob slo han med sverdets egg. Både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og asen og småfe slo han med sverdets egg. #15:3. 20Bare en sønn av Akimelek, Akitubs sønn, slapp bort. Hans navn var Abjatar. Han flyktet til David og fulgte ham. #23:6. 30:7. 1Kong 2:26,27.
21Og Abjatar fortalte David at Saul hadde drept Herrens prester. 22Da sa David til Abjatar: Jeg visste allerede den dagen at Doeg, edomitten, var der, og at han ville si det til Saul. Jeg bærer skylden for alle de liv som er forspilt i din fars hus. #21:7. 23Bli hos meg og vær ikke redd! Den som står meg etter livet, står også deg etter livet. Hos meg er du i sikkerhet.

Markert nå:

1 Samuel 22: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring