1 Samuel 13
NB

1 Samuel 13

13
Kamp mot filistrene
1I ett år hadde Saul den gang vært konge. Da han hadde vært konge over Israel i to år, 2valgte han seg tre tusen mann av Israel. Av dem var to tusen med Saul i Mikmas og i Betel-fjellene, og tusen var med Jonatan i Gibea i Benjamin. Resten av folket lot han fare hjem hver til sitt telt. 3Og Jonatan slo filistrenes vaktposter i Geba. Dette fikk filistrene høre. Men Saul lot hornet lyde rundt omkring i hele landet og sa: Hebreerne skal høre om det! 4Og hele Israel fikk høre meldingen om at Saul hadde slått filistrenes vaktposter, og likeså at filistrene hadde lagt Israel for hat. Og folket ble kalt sammen for å følge Saul til Gilgal. 5Filistrene samlet seg for å føre krig mot Israel: Tretti tusen vogner, seks tusen hestfolk, og fotfolk så mange som sanden ved havets bredd. De dro opp og slo leir ved Mikmas øst for Bet-Aven.
6Da Israels menn så at de var i fare fordi folket ble hardt angrepet, gjemte de seg i huler og hellere og fjellkløfter og kjellere og brønner.
Saul ofrer til Herren i Gilgal
7Noen av hebreerne gikk over Jordan til Gads og Gileads land. Men Saul var ennå i Gilgal, og hele folket fulgte ham skjelvende. 8Han ventet sju dager - til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte seg og forlot Saul. #10:8.
9Da sa Saul: Kom hit til meg med brennofferet og fredsofferet! Og så ofret han brennofferet. 10Men da Saul var ferdig med å ofre brennofferet, se, da kom Samuel. Og Saul gikk ut for å møte ham og hilse ham. 11Da sa Samuel: Hva har du gjort? Saul svarte: Jeg så at folket begynte å spre seg og forlate meg. Du kom ikke til den fastsatte tiden, og filistrene samlet seg ved Mikmas.
12Så tenkte jeg: Nå drar filistrene ned mot meg til Gilgal, og jeg har ennå ikke bønnfalt Herren. Da tok jeg mot til meg og ofret brennofferet. 13Da sa Samuel til Saul: Du har handlet som en dåre! Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Da ville Herren nå ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. 14Men nå skal kongdømmet ditt ikke stå ved makt. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte, og ham har Herren bestemt til fyrste over folket sitt. For du har ikke holdt det Herren bød deg. #15:28. Apg 13:22.
Israel ligger under i kampen mot filistrene
15Så gjorde Samuel seg klar og dro fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin. Og Saul mønstret de folkene han hadde hos seg - omkring seks hundre mann.
16Saul og sønnen hans Jonatan og de folkene som de hadde hos seg, lå i Geba i Benjamin. Og filistrene hadde slått leir ved Mikmas. 17Da dro det en flokk ut av filistrenes leir for å herje. Den var delt i tre lag. Det ene laget tok veien til Ofra, til Sjual-bygden.
18Det andre laget tok veien til Bet-Horon. Det tredje laget tok veien til den bygden som rager opp over Sebo’im-dalen bort imot ørkenen. 19Den gang fantes det ikke en smed i hele Israels land, for filistrene tenkte som så: Hebreerne kunne ellers lage seg sverd og spyd. #Dom 5:8. 2Kong 24:14.
20Hele Israel måtte gå ned til filistrene for å få kvesset sine plogjern og sine hakker, sine økser og sine plogskjær. 21Og prisen var en pim for å få skjerpet plogjern og hakker, og en tredjedels sekel for økser og for å få en pigg påsatt. 22Slik gikk det til, at på den dagen da striden sto, fantes det ikke sverd eller spyd hos noen av alle de folk som var med Saul og Jonatan, bare Saul og sønnen hans Jonatan hadde det. 23Filistrenes forpost rykket fram til Mikmas-skaret.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.