1 Peter 4
NB

1 Peter 4

4
Lev etter Guds vilje
1Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, #2:21. Rom 6:2,7. 2slik at dere ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere ennå skal være i kjødet. #Rom 14:7.#2Kor 5:15. Gal 2:20. Heb 9:14. 1Joh 2:17. 3For det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag, og i skammelig avgudsdyrkelse. #Rom 1:29. 13:13. Ef 2:2. 4:17,18. Tit 3:3. 4Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. 5Men de skal gjøre regnskap for ham som står ferdig til å dømme levende og døde. #Apg 10:42. Rom 14:9. 2Kor 5:10. 2Tim 4:1. 6For derfor ble evangeliet forkynt også for de døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve som Gud i ånden.
Kjærlighet til medkristne
7Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be. #5:8. Rom 13:12.#1Kor 7:29-31. 10:11. Heb 10:25. 1Joh 2:18.
8Fremfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. #Ord 10:12. 1Kor 13:4-7. Jak 5:20. 9Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr! #Joh 6:43. Rom 12:13. Fil 2:14. Heb 13:2. 10Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. #Luk 12:42.#Rom 12:6. 1Kor 12:4. Ef 4:11. Ef 4:11.Tit 1:7. 11Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen. #5:11. Joh 12:50. Rom 12:6,7. 1Kor 10:31. 2Kor 2:17.
Tålmodighet i lidelse
12Mine kjære! Undre dere ikke over den ilden som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. #1:7. Jes 48:10. Jak 1:2.
13Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbart. #Matt 5:10. Apg 5:41. Rom 8:17. Fil 3:10. Kol 1:24.#2Tim 2:12. 14Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige, for herlighetens og Guds Ånd hviler over dere. #2:20. Matt 5:11. Luk 6:22. 15For ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andres saker. #1Tess 4:11. 1Tim 5:13. 16Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet. #Apg 5:41. 11:26. Jak 2:7. 17For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? #Jer 25:29. 49:12. Esek 9:6. 18Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? #Ord 11:31. Luk 23:31. 1Tim 1:9. 19Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode. #3:17. Sal 31:6. Luk 23:46.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.