1 Kongebok 6
NB

1 Kongebok 6

6
Salomo bygger templet
1I det fire hundre og åttiende år etter Israels barns utgang av landet Egypt, i måneden siv, det er den andre måneden, i det fjerde året etter at Salomo var blitt konge over Israel, da begynte han å bygge huset for Herren. #2Krøn 3:1 ff. 2Huset som kong Salomo bygde for Herren, var seksti alen langt og tjue alen bredt og tretti alen høyt. 3Forhallen foran Det hellige var tjue alen lang, svarende til bredden av huset, og ti alen bred, målt ut fra huset. 4På huset laget han vinduer med fast gitterverk. 5Rundt husets vegg bygde han et tilbygg rundt omkring - langsmed veggene på huset, både Det hellige og det innerste rommet. Og han gjorde sidekammer rundt omkring.
6Den nederste etasjen var fem alen bred, den mellomste seks alen bred og den tredje sju alen bred. For han hadde gjort avsatser på huset rundt omkring på utsiden, så ikke bjelkene skulle gå inn i veggene på huset. 7Da huset ble reist, ble det bygd av hele steiner fra steinbruddet. En hørte verken hammer eller øks eller noe slags jernredskap i huset da det ble bygd. #2Mos 20:25. 5Mos 27:6. 8Døren til den nederste etasjen var på sørsiden av huset. En svingtrapp førte opp i den mellomste etasjen, og fra den mellomste opp i den tredje. 9Slik bygde han huset. Og da han hadde gjort det ferdig, tekte han det med bjelker og med sederplanker i rader. #v.15. 7:3,7. 10Tilbygget som han hadde bygget rundt om hele huset, var fem alen høyt for hver etasje og var festet til huset med sederbjelker. #v.5,6. 11Da kom Herrens ord til Salomo, og det lød slik:
12Nå bygger du dette huset! Hvis du da vandrer etter mine forskrifter og holder mine lover og tar vare på alle mine bud, så du følger dem, da vil jeg oppfylle på deg det ordet jeg talte til din far David. #2Sam 7:13 ff. 13Jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil ikke forlate mitt folk Israel. #2Mos 25:8. 29:45. 3Mos 26:10. Heb 13:5. 14Så bygde da Salomo huset og gjorde det ferdig. 15Han kledde husets vegger innvendig med sederbord. Fra gulvet og helt opp til loftsbjelkene kledde han huset innvendig med tre, og gulvet kledde han med sypressbord.
16Tjue alen fra baksiden av huset satte han opp en vegg av sederbord fra gulvet og opp til loftsbjelkene. Han innredet et rom innenfor veggen. Det var Det aller helligste. 17Og huset - Det hellige foran det innerste rommet - var førti alen langt. 18Innvendig var huset prydet med utskjæringer i sedertre - gresskar og utsprungne blomster. Alt sammen var sedertre, det var ingen stein å se. 19Innerst i huset innredet han et rom til å sette Herrens paktsark. 20Foran det innerste rommet, som var tjue alen langt og tjue alen bredt og tjue alen høyt, og som han kledde med fint gull, satte han et alter og kledde det med sedertre. 21Og Salomo kledde huset innvendig med fint gull og hengte gullkjeder bortetter veggen foran det innerste rommet, og kledde den med gull. 22Hele huset kledde han med gull fra ende til annen, og hele alteret som hørte til det innerste rommet, kledde han med gull. 23I den innerste helligdommen laget han to kjeruber av oljetre. De var ti alen høye. #2Mos 25:18 ff. 37:7 ff. 2Krøn 3:10 ff.
24Kjerubens ene vinge var fem alen og kjerubens andre vinge fem alen. - Det var ti alen fra vingespiss til vingespiss. 25Den andre kjeruben var også ti alen. Begge kjerubene hadde samme mål og samme skikkelse. 26Den ene kjeruben var ti alen høy, likeså den andre kjeruben. 27Og han satte kjerubene i det innerste rommet i huset. De strakte kjerubenes vinger ut, så den ene kjerubens vinge rørte ved den ene veggen, og den andre kjerubens vinge rørte ved den andre veggen, mens deres vinger rørte ved hverandre midt i huset. 28Han kledde kjerubene med gull. 29Alle veggene i huset prydet han med utskårne bilder av kjeruber og palmer og utsprungne blomster både i det indre og i det ytre rommet. 30Og gulvet i huset kledde han med gull, både i det indre og i det ytre rommet. 31Foran inngangen til det innerste rommet laget han en fløydør av oljetre. Den øvre dørkarmen med dørstolpene utgjorde en femtedel av veggen.
32Og de to dørene av oljetre prydet han med utskårne bilder av kjeruber og palmer og utsprungne blomster, og han kledde dem med gull. Han bredte gullet ut over kjerubene og palmene. 33Likeså laget han dørstolper av oljetre for inngangen til Det hellige, på fjerdedelen av veggen, 34og to dørfløyer av sypresstre. Begge dørfløyene var i to deler, som kunne svinges hver for seg. 35Og han prydet dem med utskjæringer: kjeruber og palmer og utsprungne blomster, og han kledde dem med gull som ble lagt jevnt utover utskjæringene. 36Han bygde den indre forgården av tre lag tilhogd stein og ett lag sederbjelker.
37I det fjerde året ble grunnvollen lagt til Herrens hus, i måneden siv,
38og i det ellevte året i måneden bul, det er den åttende måneden, var huset ferdig i alle sine deler. Det var i ett og alt som det skulle være. Da hadde han bygd på det i sju år.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.