1 Kongebok 4
NB

1 Kongebok 4

4
Salomos embetsmenn
1Kong Salomo var konge over hele Israel. 2Og dette var hans fremste menn: Asarja, sønn av Sadok, var prest. #2Sam 8:18. 1Krøn 6:10. 3Elihoref og Akia, sønner av Sjisja, var statsskrivere. Josjafat, Akiluds sønn, var historieskriver. 4Benaja, Jojadas sønn, var høvding over hæren. Sadok og Abjatar var prester. #2:35. 1Krøn 10:22. 5Asarja, Natans sønn, var høvding over fogdene. Sabud, Natans sønn, var prest, kongens venn*. #*Se 2Sam 8:18. 6Akisjar var slottshøvding. Adoniram, Abdas sønn, hadde oppsyn med dem som gjorde pliktarbeid. #5:13,14. 7Salomo hadde satt tolv fogder over hele Israel. De forsynte kongen og hans hus med matvarer, hver sin måned i året skulle de sørge for det.
8Dette var navnene deres: Hurs sønn på Efra’im-fjellet. 9Dekers sønn i Makas og Sja’albim og Bet-Sjemesj og Elon-Bet-Hanan. 10Heseds sønn i Arubbot, han hadde Soko og hele Hefer-bygden. 11Abinadabs sønn hadde hele Dors høyland. Han hadde Tafat, Salomos datter, til kone. 12Ba’ana, Akiluds sønn, hadde Ta’anak og Megiddo og hele Bet-Sean, som ligger ved siden av Sartan nedenfor Jisre’el, fra Bet-Sean til Abel-Mehola og bortenfor Jokmeam. 13Gebers sønn i Ramot i Gilead. Han hadde Ja’irs, Manasses sønns byer i Gilead. Han hadde også Argob-bygden i Basan, seksti store byer med murer og kobberbommer. 14Akinadab, Iddos sønn, hadde Mahanajim. 15Akima’as i Naftali. Også han hadde tatt en datter av Salomo til kone. Hun hette Basmat. 16Ba’ana, sønn av Husai, i Asjer og i Alot. 17Josjafat, sønn av Paruah, i Issakar. 18Sjime’i, sønn av Ela, i Benjamin. 19Geber, sønn av Uri, i Gileads land, det landet som amorittkongen Sihon og Basans konge Og hadde hatt. Han var den eneste fogd i de bygdene.
Salomos store makt og visdom
20Juda og Israel var så mange som sanden ved havet. De åt og drakk og var glade. #3:8. 1Mos 13:16. 32:12.
21Salomo rådde over alle kongerikene fra elven* til filistrenes land og like til grensen mot Egypt. De kom med gaver og tjente Salomo så lenge han levde. #1Mos 15:18. 2Krøn 9:26. *Eufrat. 22Av matvarer gikk det hos Salomo for hver dag med tretti kor fint mel og seksti kor vanlig mel,
23ti gjødde okser, tjue drifteokser og hundre stykker småfe, dessuten hjorter og gaseller og dådyr og gjødde fugler. 24For han hersket over hele landet vest for elven, fra Tifsah like til Gasa, og over alle kongene vest for elven, og hadde fred på alle kanter. 25Juda og Israel bodde trygt, hver mann under sitt vintre og under sitt fikentre, fra Dan til Be’er-Sjeba, så lenge Salomo levde. #Mika 4:4. Sak 3:10. 26Salomo hadde førti tusen stallrom for sine vognhester og tolv tusen hestfolk. #10:26. 2Krøn 9:25.
27De fogder som er nevnt ovenfor, hadde hver sin måned til å sørge for mat til kong Salomo og alle som gikk til kong Salomos bord. De lot det ikke mangle noe. 28Bygg og halm til vognhestene og traverne førte de til det stedet hvor det skulle være, hver etter det som var pålagt ham. 29Gud ga Salomo visdom og overmåte stor innsikt, en forstand så mangfoldig som sanden på havets bredd.
30Salomo hadde større visdom enn alle Østens barn og alle egypterne. 31Han var visere enn alle mennesker - visere enn esrahitten Etan og Mahols sønner Heman og Kalkol og Darda. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. #1Krøn 2:6. Sal 89:1. 32Han laget tre tusen ordspråk, og hans sanger var ett tusen og fem. #Ord 1:1. Fork 12:9. Høys 1:1. 33Han talte om trærne, fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut på veggen. Han talte om dyrene og om fuglene og om krypet og om fiskene. 34Og de kom fra alle folk for å høre Salomos visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom. #10:1 ff. 2Krøn 9:23. Matt 12:42.
Forberedelser til

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.