1 Kongebok 21
NB

1 Kongebok 21

21
Nabots vingård
1En tid etter skjedde dette: Jisre’elitten Nabot hadde en vingård i Jisre’el ved siden av et slott som tilhørte Akab, kongen i Samaria. 2Akab talte med Nabot og sa: Gi meg vingården din, så jeg kan ha den til grønnsakhage! For den ligger tett ved mitt hus. Jeg vil gi deg en bedre vingård i stedet for den, eller om du så synes, vil jeg gi deg så mye i penger som den er verd. 3Men Nabot svarte: Måtte Herren forby at jeg skulle gi deg fedrearven min! #3Mos 25:23. 4Mos 36:7. Esek 46:18. 4Så gikk Akab hjem, mismodig og harm for det svaret jisre’elitten Nabot hadde gitt ham da han sa: Jeg vil ikke gi deg fedrearven min! Og han la seg på sengen og vendte ansiktet bort, og ville ikke ha mat. 5Da kom hans kone Jesabel inn til ham, og hun spurte: Hvorfor er du så mismodig at du ikke vil ha mat?
6Han svarte: Jeg talte med jisre’elitten Nabot og sa til ham: Gi meg vingården din for penger, eller om du heller vil det, så gir jeg deg en annen vingård i stedet. Men han sa: Jeg vil ikke gi deg min vingård. 7Da sa hans kone Jesabel til ham: Nå får du vise at du er konge over Israel! Stå opp, ta til deg mat og vær vel til mote! Jeg skal sørge for at du får jisre’elitten Nabots vingård. 8Så skrev hun et brev i Akabs navn og satte segl på det med hans signetring. Hun sendte brevet til de eldste og fornemste som bodde i den samme byen som Nabot. 9I brevet skrev hun: Lys til en faste og la Nabot sitte øverst blant folket. 10La så to fordervede menn sitte midt imot ham, så de kan vitne mot ham og si: Du har forbannet Gud og kongen! Før ham så ut og stein ham i hjel. 11Og mennene i byen, de eldste og stormennene i byen hans, gjorde det Jesabel hadde sendt bud til dem om, slik som det var skrevet i det brevet hun hadde sendt dem. #Sal 94:21. 12De lyste til en faste og lot Nabot sitte øverst blant folket. 13Så kom to fordervede menn og satte seg midt imot ham, og de fordervede mennene vitnet mot Nabot så folket hørte det, og sa: Nabot har forbannet Gud og kongen! Og de førte ham utenfor byen og steinet ham i hjel. #2Kong 9:26. Sal 35:10. Matt 26:60. Heb 10:37. 14Så sendte de bud til Jesabel og sa: Nabot er blitt steinet og er død. 15Med det samme Jesabel hørte at Nabot var blitt steinet og var død, sa hun til Akab: Stå opp og ta jisre’elitten Nabots vingård i eie, den som han ikke ville la deg få for penger! For Nabot lever ikke lenger, han er død.
16Da Akab hørte at Nabot var død, sto han opp og ville gå ned til jisre’elitten Nabots vingård og ta den i eie.
Elia forkynner Akab Herrens dom
17Men Herrens ord kom til tisbitten Elia, og det lød så:
18Stå opp, gå ned og møt Akab, Israels konge, som bor i Samaria. Nå er han i Nabots vingård. Han er gått dit ned for å ta den i eie. 19Og du skal tale slik til ham: Så sier Herren: Har du nå både myrdet og arvet? Og du skal si til ham: Så sier Herren: På det stedet hvor hundene slikket Nabots blod, skal hundene også slikke ditt blod! #22:38. 2Kong 9:25 ff. 20Men Akab sa til Elia: Har du funnet meg, du min fiende? Han svarte: Ja, jeg har funnet deg, fordi du har solgt deg til å gjøre det som er ondt i Herrens øyne. 21Derfor vil jeg føre ulykke over deg og feie etter deg og utrydde alle menn i Akabs hus, både myndige og umyndige i Israel. #14:10. 2Kong 9:8 ff. 22Og jeg vil gjøre med ditt hus som med Jeroboams, Nebats sønns hus og med Basjas, Akias sønns hus, fordi du har vakt min harme, og fordi du har fått Israel til å synde. #15:29. 16:3,10. 23Også om Jesabel har Herren talt, og han har sagt: Hundene skal fortære Jesabel ved Jisre’els voll. #2Kong 9:33-36. 24Den av Akabs hus som dør i byen, skal hundene fortære. Og den som dør ute på marken, skal himmelens fugler fortære. #14:10. 16:4. 25Det har aldri vært noen som Akab, han som solgte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Jesabel egget ham.
26Hans ferd var over all måte avskyelig. Han fulgte avgudene, slik som amorittene hadde gjort, de som Herren drev bort for Israels barn. 27Men da Akab hørte det Elia sa, flerret han klærne sine og la sekk omkring seg og fastet. Og han sov i sekk og gikk stille omkring. #2Kong 6:30. 28Da kom Herrens ord til tisbitten Elia, og det lød så: 29Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Fordi han har ydmyket seg for meg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans dager, men i hans sønns dager vil jeg la ulykken komme over hans hus. #2Kong 9:24 ff.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.