1 Kongebok 16
NB

1 Kongebok 16

16
1Og Herrens ord om Basja kom til Jehu, Hananis sønn. Og det lød så: 2Jeg har opphøyet deg av støvet og satt deg til fyrste over mitt folk Israel, men du har vandret på Jeroboams vei og fått mitt folk Israel til å synde, så de vekker min harme ved sine synder. #14:7 ff. 15:34. 3Derfor vil jeg nå feie etter Basja og hans hus. Jeg vil gjøre med ditt hus som jeg har gjort med Jeroboams, Nebats sønns hus. 4Den av Basjas ætt som dør i byen, skal hundene fortære. Og den av hans ætt som dør ute på marken, skal himmelens fugler fortære. 5Det som ellers er å fortelle om Basja, om det han gjorde, og om hans store gjerninger, det er skrevet i Israels kongers krønike. 6Og Basja la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Tirsa. Og hans sønn Ela ble konge etter ham. 7Men Herrens ord var kommet til Basja og hans hus ved profeten Jehu, Hananis sønn, ikke bare på grunn av alt det onde han hadde gjort for Herrens øyne da han vakte hans vrede ved sine henders verk, så han var lik Jeroboams ætt, men Herrens ord gjennom profeten kom også fordi han hadde slått denne ætten i hjel. #14:14. 15:27,29.
Ela regjerer i Israel
8I Juda-kongen Asas tjuesjette år ble Ela, Basjas sønn, konge over Israel i Tirsa, og han var konge i to år.
9Hans tjener Simri, som var høvedsmann for den ene halvdelen av stridsvognene, fikk i stand en sammensvergelse mot ham. Da Ela en gang var i Tirsa og drakk seg drukken hos Arsa, slottshøvdingen i Tirsa, #15:27. 10kom Simri og slo ham i hjel. Det var i Juda-kongen Asas tjuesjuende år. Så ble Simri selv konge etter ham. 11Da han var blitt konge og satt på tronen, slo han i hjel hele Basjas hus. Han lot det ikke bli en eneste mann av hans ætt i live, verken hans nærmeste frender eller hans venner. #14:10. 15:29.
12Slik utryddet Simri hele Basjas hus slik som Herren hadde sagt til Basja ved profeten Jehu. 13Det skjedde på grunn av alle de synder som Basja og hans sønn Ela hadde gjort, og som de hadde fått Israel til å gjøre. Ved sine tomme avguder vakte de Herrens, Israels Guds harme. 14Det som ellers er å fortelle om Ela og om alt det han gjorde, er skrevet i Israels kongers krønike.
Simri regjerer i Israel
15I Juda-kongen Asas tjuesjuende år ble Simri konge og regjerte i sju dager i Tirsa. Folket beleiret den gang Gibbeton, som tilhørte filistrene. #15:27.
16Folket som lå der i leir, fikk høre at Simri hadde fått i stand en sammensvergelse og slått i hjel kongen. Samme dag gjorde da hele Israel der i leiren hærføreren Omri til konge over Israel. 17Så dro Omri med hele Israel opp fra Gibbeton. Og de beleiret Tirsa. 18Men da Simri så at byen holdt på å bli inntatt, gikk han inn i borgen i kongens hus og brente kongens hus ned over hodet på seg. Og slik døde han 19på grunn av de synder som han hadde gjort. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og vandret på Jeroboams vei og i den synd som Jeroboam hadde gjort, så han fikk Israel til å synde. #12:28. 14:16. 15:26. 20Det som ellers er å fortelle om Simri og om den sammensvergelsen han fikk i stand, det er skrevet i Israels kongers krønike.
Omri regjerer i Israel
21Nå delte Israel-folket seg i to. Den ene halvdelen av folket holdt med Tibni, Ginats sønn, og gjorde ham til konge. Men den andre halvdelen holdt med Omri.
22Men de som holdt med Omri, fikk overtaket over dem som holdt med Tibni, Ginats sønn. Så døde Tibni, og Omri ble konge. 23I Juda-kongen Asas trettiførste år ble Omri konge over Israel, og han var konge i tolv år. I Tirsa regjerte han i seks år. #15:21.
24Han kjøpte Samaria-fjellet av Sjemer for to talenter sølv. Der på fjellet bygde han en by og kalte den Samaria etter Sjemer, som hadde eid fjellet. 25Men Omri gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært før ham. #14:9. Mika 6:16.
26Han vandret på alle Jeroboams, Nebats sønns veier og i hans synder, dem som han hadde fått Israel til å gjøre, så de vakte Herrens, Israels Guds harme ved sine tomme guder. 27Det som ellers er å fortelle om Omri, om det han gjorde, og om de store gjerninger han utførte, det er skrevet i Israels kongers krønike. 28Og Omri la seg til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i Samaria. Og hans sønn Akab ble konge i hans sted.
Akab regjerer i Israel
29Akab, Omris sønn, ble konge over Israel i Juda-kongen Asas trettiåttende år. Og Akab, Omris sønn, regjerte over Israel i Samaria i tjueto år.
30Akab, Omris sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. 31Og som om det var for lite at han vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba’al, til kone, og ga seg til å dyrke Ba’al og tilbe ham. #10:1. 15:26,34. 2Kong 10:29. 32Han reiste et alter for Ba’al i det Ba’al-templet han hadde bygd i Samaria. 33Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. 34I hans dager bygde Hiel fra Betel opp igjen Jeriko. Da han la grunnvollen til byen, kostet det ham hans førstefødte sønn Abiram. Og da han satte opp portene, kostet det ham hans yngste sønn Segub - slik som Herren hadde talt ved Josva, Nuns sønn. #Jos 6:26.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.