1 Kongebok 11

11
Salomo tar hedenske kvinner til koner
1Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner i tillegg til faraos datter, moabittiske, ammonittiske, edomittiske, sidoniske, hetittiske, #5Mos 17:17. Esr 10:2. Neh 13:26,27. 2kvinner av de hedningefolkene som Herren hadde talt om og sagt til Israels barn: Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de for visst til å vende hjertene deres til sine guder. - Disse kvinnene holdt Salomo seg til, og dem elsket han. #2Mos 23:32,33. 34:16. 5Mos 7:3. 3Han hadde sju hundre koner av fyrstelig rang og tre hundre medhustruer. Disse konene hans bøyde hans sinn. 4Da Salomo ble gammel, vendte konene hans hjerte til andre guder, og hans hjerte var ikke helt med Herren hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. 5Salomo fulgte Astarte, sidoniernes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom. 6Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik som hans far David hadde gjort. 7På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosj, Moabs styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem, og for Molok, Ammons barns styggedom. #3Mos 20:5. 4Mos 21:29. Dom 10:24. 2Kong 23:13. 8Det samme gjorde han for alle sine fremmede koner, som brente røkelse og ofret til sine guder.
Følgene av Salomos synd
9Da ble Herren vred på Salomo fordi han hadde vendt hjertet bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart seg for ham to ganger #3:5. 9:2.
10og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter det som Herren hadde befalt. 11Da sa Herren til Salomo: Siden det er slik med deg, og du ikke har holdt min pakt og mine lover, som jeg har gitt deg, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. #1Sam 15:28. 12Men for din far Davids skyld vil jeg ikke gjøre det i din tid, men jeg vil rive riket ut av din sønns hånd. 13Jeg vil likevel ikke rive hele riket fra ham. Én stamme vil jeg gi din sønn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har utvalgt. 14Og Herren reiste opp en motstander mot Salomo. Det var edomitten Hadad. Han var av kongeætten i Edom.
15Den gang David var i Edom, dro hærføreren Joab opp for å begrave de falne, og han slo i hjel alle menn i Edom. #2Sam 8:14. 1Krøn 18:13. 16I seks måneder ble Joab og hele Israel der, til han hadde utryddet alle menn i Edom. 17Da flyktet Hadad med noen edomittiske menn som var tjenere hos hans far, og tok veien til Egypt. Hadad var den gang en liten gutt. 18De brøt opp fra Midian og kom til Paran. Fra Paran tok de noen menn med seg og kom så til Egypt til farao, kongen i Egypt. Han ga ham et hus og lovte ham underhold og lot ham få jord. 19Hadad fikk stor godvilje hos farao, så han ga ham en søster av sin egen kone, dronning Tahpenes, til kone. 20Og Tahpenes’ søster fødte ham sønnen Genubat. Tahpenes oppfostret ham i faraos hus, og siden var Genubat i faraos hus sammen med faraos egne sønner. 21Da nå Hadad i Egypt fikk høre at David hadde lagt seg til hvile hos sine fedre, og at hærføreren Joab var død, sa han til farao: La meg fare, så jeg kan dra hjem til mitt land! 22Farao sa til ham: Hva mangler du her hos meg siden du ønsker å dra hjem til ditt land? Han svarte: Ingenting, men du må endelig la meg få fare! 23Gud reiste også opp en annen motstander for Salomo. Det var Reson, Eljadas sønn, som hadde flyktet fra sin herre Hadadeser, kongen i Soba. #2Sam 8:3.
24Reson samlet folk om seg og ble høvding for en røverflokk, etter at David hadde slått folket i Soba. Resons skare dro til Damaskus og slo seg ned der og gjorde seg til herrer i Damaskus. 25Han var en motstander av Israel så lenge Salomo levde, både han og Hadad voldte Israel skade. Han hatet Israel og var konge over Syria.
Jeroboam skal bli konge over de ti stammer
26Jeroboam, sønn av Nebat, fra Serada i Efra’im, var en av Salomos tjenere. Hans mor hette Serua og var enke. Også han reiste seg mot kongen. #12:2. 2Krøn 13:6.
27Slik gikk det til at han reiste seg mot kongen: Salomo bygde på Millo, han ville lukke det åpne stedet i muren omkring sin far Davids by. 28Nå var Jeroboam en dyktig kar. Da Salomo så at den unge mannen var en dugelig arbeider, satte han ham til å ha tilsyn med alt det arbeidet som var pålagt Josefs hus*. #2Sam 19:20. *de ti stammene, nevnt etter den#største av dem. 29Så hendte det en gang på denne tiden at Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, og profeten Akia fra Sjilo traff ham på veien. Profeten hadde en ny kappe på seg, og de to var alene på marken. #12:15. 14:2. 2Krøn 9:29.# 30Da tok Akia den nye kappen han hadde på seg, og rev den i tolv stykker. 31Og han sa til Jeroboam: Du skal ta ti stykker! For så sier Herren, Israels Gud: Jeg river riket ut av Salomos hånd og gir deg de ti stammene. 32Men den ene stammen skal han få ha for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den byen som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer. #v.13. 33Dette vil jeg gjøre fordi Salomo og folket har forlatt meg og tilbedt Astarte, sidoniernes guddom, og Kamosj, Moabs gud, og Milkom, Ammons barns gud, og ikke vandret på mine veier og ikke gjort det som er rett i mine øyne, og ikke holdt mine lover og bud, slik som hans far David gjorde. #v.7. 34Men jeg vil ikke ta noe av riket fra ham selv, men la ham være fyrste så lenge han lever, for min tjener Davids skyld, som jeg utvalgte, og som holdt seg etter mine bud og lover. #2Sam 7:12. Sal 132:10. 35Men jeg vil ta riket fra hans sønn og gi deg de ti stammene. #v.12. 36Men hans sønn vil jeg gi én stamme, for at min tjener David alltid må ha en lampe brennende for mitt åsyn i Jerusalem, den byen jeg har utvalgt meg for å la mitt navn bo der. #15:4. 2Kong 8:19. 2Krøn 21:7. 37Men jeg vil ta deg og sette deg til å råde over alt du ønsker, og la deg være konge over Israel. 38Hvis du hører på alt det jeg byr deg, og vandrer på mine veier og gjør det som er rett i mine øyne, så du holder mine lover og bud, slik som min tjener David gjorde, så vil jeg være med deg og bygge deg et hus som står fast, slik som jeg gjorde for David. Og jeg vil gi deg Israel. #9:4. 2Sam 7:10,27. 39Og Davids ætt vil jeg ydmyke på grunn av det som er gjort, men ikke for alle tider. 40Salomo forsøkte nå å drepe Jeroboam. Men Jeroboam tok av sted og flyktet til Egypt, til Sjisjak, kongen i Egypt. Og han ble i Egypt til Salomo var død. #14:25,26. 2Krøn 12:2,9.
Salomo dør
41Det som ellers er å fortelle om Salomo, om alt det han gjorde, om hans visdom, det er skrevet i Salomos krønike. #2Krøn 9:29.
42Den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var førti år. #2:10. 43Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

Markert nå:

1 Kongebok 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring