1 Johannes 2
NB

1 Johannes 2

2
Jesus er de troendes talsmann hos Faderen
1Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige. #Job 16:19-21.#Joh 14:16. Rom 8:34. Heb 7:25. 9:24. 2Og han er en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. #Joh 1:29. 3:16. 4:42.#11:51. Rom 3:25. 2Kor 5:18. Kol 1:20. Heb 2:9.
Hold fast på Kristi bud
3Ved dette vet vi at vi har lært ham å kjenne, om vi holder fast på hans bud. #Joh 8:55. Åp 12:17. 14:12. 4Den som sier: Jeg kjenner ham! - og ikke holder fast på hans bud, han er en løgner, og sannheten er ikke i ham. #1:6. 4:20. Joh 15:10. Tit 1:16. 5Men den som holder fast på hans ord, i ham er sannelig Guds kjærlighet blitt fullkommen. Av dette vet vi at vi er i ham. #Joh 13:35. 14:21,23. 15:9 f. Rom 5:5. 6Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. #Joh 13:15. 15:4,5. 1Pet 2:21. 7Mine kjære! Det er ikke et nytt bud jeg skriver til dere, men et gammelt, et bud dere har hatt fra begynnelsen av. Det gamle budet er det ordet som dere har hørt. #2:24. 3:11. Matt 22:37-39. 2Joh 5.
8Likevel er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere. For mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede. #Joh 1:9. 8:12. 12:35. 13:34. Rom 13:12. 9Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennå i mørket. #3:14. 4:20. 10Den som elsker sin bror, blir i lyset, og det er ikke anstøt i ham. #Sal 119:165. Rom 14:13. 11Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. #v.9. Joh 12:35. 2Kor 4:4. 12Jeg skriver til dere, barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. #Luk 24:47. Apg 10:43. 1Kor 6:11. 13Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. #1:1. 4:4. Joh 14:7. 14Jeg har skrevet til dere, barn, fordi dere kjenner Faderen. Jeg har skrevet til dere, fedre, fordi dere kjenner ham som er fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge, fordi dere er sterke, og Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde.
Elsk ikke verden
15Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. #Matt 16:24.#Joh 5:42. 15:19. Rom 5:5. 12:2. Jak 1:27. 4:4. 16For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden. 17Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. #Sal 15:5. Jes 40:6. Matt 7:21. 1Kor 7:31. 1Pet 4:2.
Mange antikrister
18Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time. #Matt 24:24. Mark 13:22. 2Tess 2:3. 2Joh 7.
19De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle er av oss. #Apg 15:24. 20:30. 1Kor 11:19.
Jesus er Kristus (Messias)
20Og dere har salvelse av Den Hellige og vet alt. #Joh 14:26. 2Kor 1:21. 21Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn er av sannheten. #Joh 8:32. 2Pet 1:12. 22Hvem er løgneren om ikke den som nekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen. #v.18. 4:3. Matt 24:5,24. 2Joh 7. 23Hver den som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen. #Matt 3:17. 10:33. Luk 12:9. Joh 1:34. 5:23. 17:3.#2Tim 2:12.
Bli i sannheten
24La det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen, blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. #v.7. Joh 14:23. 2Joh 9. 25Og dette er løftet han ga oss: det evige liv. #Joh 3:15. 6:40. 17:3. 26Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. 27Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så er det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham, slik som den lærte dere. #v.20. Jer 31:34. Joh 14:17,26. 16:13.
Guds barn
28Og nå, barn: Bli i ham, for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart, og ikke bli til skamme for ham når han kommer. #3:2. 4:17. Mark 8:38. Joh 15:4,9. 29Når dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.