1 Korinter 9

9
Apostelen har gitt avkall på å bruke sin frihet
1Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke sett Jesus, vår Herre? Er ikke dere mitt verk i Herren? #4:15. 15:9. Apg 9:3 ff. 22:18. 2Om jeg ikke er apostel for andre, så er jeg det i alle fall for dere! For dere er seglet på mitt apostelembete i Herren. #2Kor 3:2,3. 3Dette er mitt forsvar mot dem som setter seg til doms over meg. 4Har vi kanskje ikke rett til å ete og drikke? #Luk 10:7,8. 5Har vi ikke rett til å føre med oss en søster som kone, slik som de andre apostlene og Herrens brødre, og Kefas? #Matt 8:14. 12:46. 1Tim 4:3. 6Eller er det bare jeg og Barnabas som ikke har rett til å slippe å arbeide? #2Tess 3:8,9. 7Hvem gjør vel noen gang krigstjeneste på egen lønn? Hvem planter en vingård og nyter ikke frukten fra den? Eller hvem gjeter en buskap og får ikke drikke av hjordens melk? #3:6-8. 5Mos 20:6. 2Kor 10:4. 2Tim 2:4,6. 8Er dette bare menneskelig tale, eller sier ikke også loven det samme? 9For i Moseloven står det skrevet: Du skal ikke binde for mulen på en okse som tresker. Er det oksene som ligger Gud på hjertet, #5Mos 25:4. Luk 10:7. 1Tim 5:18. 10eller er det ikke med tanke på oss at han sier dette? For vår skyld er det jo skrevet at den som pløyer, skal pløye med håp, og den som tresker, skal gjøre det med håp om å få sin del. #2Tim 2:6. 11Når vi har sådd de åndelige goder hos dere, er det da for mye om vi høster timelige goder fra dere? #Rom 15:27. Gal 6:6. Fil 4:15. 12Har andre slike rettigheter hos dere, skulle da ikke vi ha det enda mer? Men vi har ikke gjort oss bruk av denne retten. Vi tåler alt, for at vi ikke skal legge noen hindring i veien for Kristi evangelium. #Apg 20:33.#2Kor 11:7,9. 12:13. Fil 4:13. 1Tess 2:9.# 13Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet, får sitt underhold fra templet? Og de som tjener ved alteret, får sin del fra alteret? #4Mos 18:8. 5Mos 18:1-4. 14Slik har også Herren fastsatt for dem som forkynner evangeliet, at de skal leve av evangeliet. #Matt 10:10. Luk 10:7. Gal 6:6. 15Men jeg har ikke gjort bruk av noe av dette. Jeg skriver ikke dette for at det nå skal bli slik med meg, for heller vil jeg dø enn at noen skulle gjøre til intet det som jeg roser meg av! #Apg 18:3. 20:33. 2Tess 3:8. 16For om jeg forkynner evangeliet, så er det ikke noe å rose meg for. Det er en nødvendighet som ligger på meg, for ve meg om jeg ikke forkynner evangeliet! #Jer 20:9. Luk 17:10. Apg 9:15. Rom 1:14. 17Gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn. Men gjør jeg det under tvang, da er det et husholderoppdrag som er betrodd meg. #4:1. 18Hva er så min lønn? Jo, at jeg byr fram evangeliet uten vederlag når jeg forkynner det, slik at jeg ikke gjør bruk av den rett evangeliet gir meg. #v.15. Joh 4:36. 19For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig. #10:33. Matt 20:26,28. Gal 5:13. 20For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. #Apg 16:3. 18:18. 21:24. Rom 11:14. 21For dem som er uten lov, er jeg blitt som om jeg var uten lov, enda jeg ikke er lovløs for Gud, men lovbundet for Kristus, for å vinne dem som er uten lov. #Rom 2:14. Gal 2:3. 22For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For dem alle er jeg blitt alt, for i alle fall å frelse noen. #8:13. 10:33. Rom 11:14. 15:1. 2Kor 11:29.
Idrettsfolks måtehold som eksempel
23Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. 24Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den! #Fil 3:14. Kol 2:18. Heb 12:1. 25Enhver som deltar i idrettstevling, er avholdende i alt - de altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. #1Tim 6:12.#2Tim 2:5. 4:7,8. Jak 1:12. 1Pet 1:4. 5:4. Åp 2:10. 3:11. 26Så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. #2Tim 2:5. 4:7. Heb 12:1. 27Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig. #Rom 6:18,19. 8:13. Kol 3:5.

Markert nå:

1 Korinter 9: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring