1 Korinter 7

7
Veiledning om ekteskap og skilsmisse
1Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. 2Men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann. #1Tess 4:3,4. 3Mannen skal gjøre mot ektefellen det han skylder henne, og det samme skal kvinnen gjøre mot mannen. 4Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. 5Hold dere ikke fra hverandre uten at dere er blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å være avholdende. 6Dette sier jeg som tillatelse, ikke som et påbud. 7Helst ville jeg at alle mennesker var som jeg selv. Men hver har sin egen nådegave fra Gud, en slik og en annen slik. #12:11. Matt 19:12. 8Til de ugifte og enkene sier jeg: Det er godt for dem om de fortsetter å være som jeg.
9Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg! For det er bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. #1Tim 5:14. 10Til dem som er gift, har jeg dette budet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. #Mal 2:16. Matt 5:32. 19:3-9. Mark 10:2-12. Luk 16:18. 11Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru. 12Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en hustru som ikke er troende, og hun samtykker i å bo hos ham, da skal han ikke skille seg fra henne. 13Og dersom en kvinne har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skal hun ikke skille seg fra ham. 14For den vantro mannen er helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen er helliget ved den kristne broren. Ellers ville jo også deres* barn være urene, men nå er de hellige. #Rom 11:16. *eders. 15Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster er ikke trellbundet i slike ting, for Gud kalte oss til fred. 16For hva vet du, hustru, om du kan frelse din mann? Eller hva vet du, mann, om du kan frelse din hustru? #1Pet 3:1. 17Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. #v.20,24. 18Den som ble kalt som omskåret, skal ikke trekke forhud over. Og den som var uomskåret da han ble kalt, skal ikke la seg omskjære. 19Det som betyr noe, er ikke om en er omskåret eller uomskåret, men at en holder Guds bud. #Gal 5:6. 6:15. 20Enhver må bli i det kallet han var i da han ble kalt. 21Var du trell da du ble kalt? La det ikke bekymre deg! Men kan du bli fri, så gjør heller bruk av det. 22For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. #Joh 8:36. Rom 6:18,22.#Gal 3:28. Ef 6:6. Filem 16. 1Pet 2:16. 23Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller! #6:20. Heb 9:12. 1Pet 1:18,19. 24Brødre, bli hos Gud i den standen enhver var da han ble kalt. 25Om jomfruene har jeg ikke noe påbud fra Herren. Men jeg sier min mening, som en som Herren har gitt miskunn til å være troverdig. #v.12. 2Kor 4:1. 8:10.
26Jeg mener da dette: På grunn av den nødstiden vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift. #Jer 16:2 ff. Luk 21:23. 27Er du bundet til en kvinne, så søk ikke å bli fri. Er du ikke bundet til en kvinne, da søk ikke en kvinne. 28Men om du likevel gifter deg, så synder du ikke. Og om jomfruen gifter seg, så synder hun ikke. Men de som gifter seg, vil få trengsel for sitt kjød, og dette vil jeg gjerne spare dere for. 29Men dette sier jeg, brødre: Tiden er kort! Heretter skal de som har hustru, være som de som ikke har, #1Pet 4:7 30de gråtende som de som ikke gråter, de glade som de som ikke gleder seg, de som kjøper, som de som ingenting eier, 31de som bruker verden, som de som ikke bruker den. For denne verdens skikkelse forgår. #Jes 40:6. 1Joh 2:17. 32Jeg vil gjerne at dere skal være fri for bekymringer. Den ugifte har omsorg for det som hører Herren til, hvordan han kan være til behag for Herren. 33Men den som er gift, bekymrer seg for verdens ting, hvordan han skal være til behag for sin hustru. #Luk 14:20. Ef 5:28,29. 34Det er forskjell på hustruen og jomfruen: Den ugifte kvinne har omsorg for det som hører Herren til, så hun kan være hellig både på legeme og ånd. Men den gifte kvinne har omsorg for verdens ting, hvordan hun kan være mannen sin til behag. 35Dette sier jeg fordi det er til gagn for dere, ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren. #6:12. Luk 10:41,42. 36Men om noen mener at han handler uriktig mot sin ugifte datter, og hun alt er over ungdomsalderen - og det må så være, la ham gjøre som han vil, han synder ikke. La dem gifte seg! 37Men den som står fast i sitt hjerte og ikke har noe som tvinger ham, men har det i sin makt å følge sin egen vilje, og har satt seg fore i sitt hjerte å holde sin datter ugift, han gjør vel. 38Så gjør da den vel som gifter bort sin datter, og den gjør bedre som ikke gifter henne bort. 39En hustru er bundet så lenge mannen hennes lever. Men om mannen hennes er død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. #Rom 7:2. 40Men lykkeligere er hun om hun blir som hun er, etter min mening. Men jeg tror også å ha Guds Ånd. #1Tess 4:8.

Markert nå:

1 Korinter 7: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring