1 Korinter 6
NB

1 Korinter 6

6
Unngå rettssaker mellom brødre
1Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige? 2Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? #Dan 7:22. Matt 19:28. 3Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor mye mer da i saker som angår dette livet! 4Når dere så har saker som angår dette livet, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten! 5Til skam for dere sier jeg dette! Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre? #15:34. 6Men bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere! 7Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? #Ord 20:22. Matt 5:40. Rom 12:19. 1Tess 5:15. 8Men dere gjør urett og volder tap, endog mot brødre. #3Mos 25:14. 1Tess 4:6. 9Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn* som øver utukt med menn, #3Mos 18:22. Rom 1:27. Gal 5:19,21. 6:7. Ef 5:5. 1Tim 1:9-10. Heb 12:14.#Åp 21:8. 22:15. *Se Ordforklaringer: Mann og kvinne 10eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd. #1:2. Ef 2:2 ff. 5:8. Kol 3:7. Tit 3:3. Heb 10:22.
Utukt må ikke unnskyldes
12Jeg har lov til alt - men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt - men jeg skal ikke la noe få makt over meg! #10:23.
13Maten er for buken, og buken er for maten - og Gud skal gjøre ende på dem begge. Men legemet er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legemet. #Matt 15:17,18. 14Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft. #Rom 6:5,8. 8:11. 15Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra! #12:27. Ef 4:15,16. 5:30. 1Tess 4:3. 16Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. #1Mos 2:24. Matt 19:5. Ef 5:31. 17Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. #Joh 17:21-23. 18Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme. #10:8. Kol 3:5. 19Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. #3:16. Joh 2:21. 2Kor 6:16. Ef 2:21. 20Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud! #7:23. Matt 20:28. Fil 1:20. 1Pet 1:18,19. Åp 5:9.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.