1 Korinter 4

4
Apostelen er Guds tjener
1Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som husholdere over Guds mysterier*. #Ef 3:2. Tit 1:7. 1Pet 4:10. *Se Matt 13:11 2Av husholdere blir det ellers krevd at de må vise seg tro. #Luk 12:42. 3Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer. 4For selv om jeg ikke vet noe med meg selv, er jeg ikke dermed rettferdiggjort, men den som dømmer meg, er Herren. #Sal 35:24. 130:3. Rom 3:20. 5Døm derfor ikke noe før tiden, før Herren kommer. Han skal føre fram i lyset det som er skjult i mørket, og åpenbare hjertenes råd. Da skal enhver få sin ros av Gud. #Matt 7:1. 25:31.#Luk 8:17. Rom 2:16. 2Kor 10:18. Åp 20:12.
Stol ikke på egen åndelighet
6Brødre, for deres skyld har jeg overført dette på meg selv og Apollos, for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet, så ingen av dere skal bli oppblåst, for den ene mot den andre. #1:12. 3:4. Rom 12:3. 7Hvem gir vel deg forrang? Hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? #Joh 3:27. Gal 6:3. Jak 1:17. 8Dere er alt blitt mette! Dere er alt blitt rike! Uten oss er dere blitt konger! Ja, gi dere var blitt konger, så vi kunne herske sammen med dere! #Jer 2:31. Åp 3:17. 9For meg ser det ut som om Gud har stilt oss apostler aller nederst. Vi er som dødsdømte. Et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. #Sal 44:23. 2Kor 4:11. Heb 10:33. 10Vi er dårer for Kristi skyld, men dere er kloke i Kristus. Vi er svake, men dere er sterke. Dere er æret, men vi er foraktet. #2:3. 3:18. 2Kor 13:9. 11Helt til denne stund er vi både sultne og tørste og nakne og mishandlet og hjemløse. #Apg 23:2. 2Kor 6:5. 11:23,27. 12Vi sliter og arbeider med våre egne hender. Vi blir utskjelt, og vi velsigner. Vi blir forfulgt, og vi tåler det. #Matt 5:44.#Luk 6:23,28,34. Apg 18:3. 20:34. 1Pet 3:9. 13Vi blir hånet, og vi formaner. Vi er blitt som utskudd i verden, som avskum for alle, helt til denne stund. #Klag 3:45.
Apostelen må bruke sin myndighet
14Jeg skriver ikke dette for å gjøre dere skamfulle, men for å formane dere som mine kjære barn. #2Kor 6:13. 1Tess 2:11. 15For selv om dere skulle ha ti tusen læremestre i Kristus, så har dere ikke mange fedre. For jeg har avlet dere i Kristus Jesus ved evangeliet. #4Mos 11:12. Apg 18:11. Gal 4:19. Filem 10. 16Jeg formaner dere altså: Bli mine etterfølgere!#11:1. Fil 3:17. 4:9. 1Tess 1:6. 2Tess 3:7. 17Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i hver eneste menighet. #16:10. Apg 16:1. 18I den tro at jeg ikke kommer til dere, har noen av dere blåst seg opp! 19Men jeg skal snart komme til dere, om Herren vil. Og da er det ikke bare ordene jeg skal lære å kjenne hos disse oppblåste menneskene, men kraften. #Apg 18:21. Jak 4:15. 20For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. #2:4. Rom 14:17. 1Tess 1:5. 21Hva vil dere? Skal jeg komme til dere med ris eller med kjærlighet og en mild ånd? #2Kor 10:1-4.

Markert nå:

1 Korinter 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring