1 Korinter 3

3
Vi er Guds medarbeidere, men Gud alene gir vekst
1Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. 2Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde. For dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. #2:6. Joh 16:12. Heb 5:12,13. 3For dere er ennå kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis? #1:10,11. Gal 5:19,20. Jak 3:16.
4Når en sier: Jeg holder meg til Paulus! - og en annen: Jeg holder meg til Apollos! - er dere da ikke kjødelige? #1:12. 5Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere som førte dere til troen, og det etter som Herren ga enhver. 6Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. #Apg 18:1,4,24-26. Jak 1:21. 7Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud, som gir vekst. 8Den som planter og den som vanner, er ett. Men enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. #Sal 62:13. Jer 32:19. Matt 16:27. Åp 2:23. 9For vi er Guds medarbeidere. Dere er Guds åkerland, Guds bygning. #Matt 28:20. 2Kor 6:1. Ef 2:20,21. 10Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. #15:10. Ef 2:20. 11For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus. #Jes 28:16. 1Pet 2:4 ff. 12Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare steiner, eller med tre, høy, strå, 13da skal det verk enhver har utført, bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket er som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. #4:5. Dan 7:9,10. Mal 3:2. 4:1. 2Tess 1:8. 14Om det byggverket som en har reist, blir stående, da skal han få lønn. #Dan 12:3. 15Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. 16Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere? #6:19. 2Kor 6:16. Ef 2:21. Heb 3:6. 1Pet 2:5. 17Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel er hellig, og det er dere.
Menneskelig visdom
18La ingen bedra seg selv! Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre, for at han kan bli vis! #4:10. Ord 3:7. Jes 5:21. Gal 6:3.
19For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet: Han fanger de vise i deres list. #Job 5:13. 20Og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, og vet at de er tomme. #Sal 94:11. 21La derfor ingen rose seg av mennesker! For alt hører dere til, 22enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død, enten det er det som nå er, eller det som komme skal - alt hører dere til, #1:12. Rom 8:38. 23men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Markert nå:

1 Korinter 3: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring