1 Korinter 2

2
Guds kraft følger ordet om korset
1Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. #v.4,13. 1:17. 2For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet. #1:23. Gal 6:14. 3Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven, #Apg 18:1,9. 2Kor 10:10. 12:5,9. 4og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis, #v. 1. 2Kor 12:12. 5for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. #Rom 15:19. 1Tess 1:5.
Guds visdom
6Likevel, visdom taler vi blant de fullkomne. Men det er en visdom som ikke tilhører denne verden eller denne verdens herrer, de som går til grunne. #1:20. Jak 3:15. 7Nei, som et mysterium* taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av forut har bestemt til vår herlighet. #Sal 51:8. Matt 13:11,35.#Rom 16:25. Kol 2:2. *Se Matt 13:11 8Denne visdommen kjente ingen av denne verdens herrer. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. #Matt 11:25. Joh 7:48. Apg 3:15. 13:27. 9Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. #5Mos 29:4. Jes 64:3. Jak 1:12. 10Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. #Matt 13:11. 16:17. Dan 2:22. 11For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds Ånd. #Job 11:7. Ord 20:27. 12Men vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss. #Joh 16:13. Rom 8:15. 13Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av Ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. #v.1,4. Joh 14:26. 14Men et sjelelig menneske* tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For det er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis. ##*et menneske som bare har sjel, men ikke#Guds Ånd, se Jud 19. 15Den åndelige derimot kan dømme om alle ting, men om ham selv kan ingen dømme. #Ord 28:5. 1Tess 5:21. 1Joh 2:20. 16For hvem kjente Herrens sinn, så han kunne undervise ham? Men vi har Kristi sinn. #Job 15:8. Jes 40:13. Jer 23:18. Rom 11:34.

Markert nå:

1 Korinter 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring