1 Korinter 16

16
Om innsamlingen til de hellige
1Når det gjelder innsamlingen til de hellige, så skal også dere gjøre det slik som jeg har ordnet det for menighetene i Galatia! #Apg 24:17. Rom 15:26. 2Kor 8:4. Gal 2:10. 2På den første dagen i uken skal hver av dere hjemme hos seg selv legge til side det han får lykke til, for at ikke innsamlingen først skal begynne når jeg kommer. #Apg 20:7. 2Kor 9:1. 3Når jeg så er kommet, skal jeg sende dem som dere selv velger, med brev, så de kan bringe gaven deres til Jerusalem. #2Kor 8:19. 4Men er det verdt at også jeg reiser, da skal de reise i følge med meg! #Rom 15:25.
Apostelens reiseplaner
5Jeg kommer til dere når jeg har vært i Makedonia, for Makedonia reiser jeg bare igjennom. #Apg 19:21. 20:1. 6Men hos dere er det mulig jeg blir en tid, kanskje vinteren over. Så kan jeg få følge av dere på reisen videre, hvor den nå går. #Apg 15:3. 20:3. Rom 15:24. 7Jeg vil ikke besøke dere nå bare på en gjennomreise, for jeg håper å kunne bli hos dere en tid, om Herren gir meg lov. #4:19. 8I Efesus blir jeg til pinse. #Apg 18:19. 19:1 ff. 9For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere. #Apg 14:27. 19:8,9,23 ff. 2Kor 2:12. Åp 3:8. 12:11. 10Når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt! For han gjør Herrens gjerning, likesom jeg. #4:17. Apg 16:1. Fil 2:19,20. 11Derfor må ingen forakte ham! Men følg ham på veien i fred, så han kan komme til meg, for jeg venter på ham sammen med brødrene. #1Tim 4:12. Tit 2:15.
Formaninger og hilsener
12Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg inntrengende bedt ham å reise til dere sammen med brødrene. Han var på ingen måte villig til å reise nå, men han vil komme når han får tid til det. #Apg 18:24. 13Våk! Stå faste i troen! Vær mandige! Vær sterke! #Matt 24:42. Ef 6:10. 2Tess 2:15. 14La alt hos dere skje i kjærlighet! #1Tim 1:5. 15Jeg formaner dere, brødre: Dere kjenner Stefanas’ hus, at de er førstegrøden i Akaia, og at de har stilt seg til tjeneste for de hellige - #1:16. Rom 16:5. 16også dere må underordne dere slike som dem og for hver som hjelper til og strever. #Ef 5:21. Fil 2:29.#1Tess 5:12. 1Tim 5:17. Heb 13:17. 1Pet 5:5. 17Jeg gleder meg over at Stefanas, Fortunatus og Akaikus er kommet hit. De har utfylt savnet av dere. #2Kor 11:9. Fil 2:30. Filem 13. 18De har styrket både min og deres ånd. Slike som dem skal dere vite å verdsette! #2Kor 7:13. 2Tim 1:16. Filem 7. 19Menighetene i Asia hilser dere. Akvilas og Priska, sammen med menigheten i deres hus, hilser dere hjertelig i Herren. #Apg 18:2. Rom 16:5.
20Alle brødrene hilser dere. Hils hverandre med et hellig kyss! #Rom 16:16. 21Hilsen med min egen, Paulus’ hånd. #Gal 6:11. Kol 4:18. 2Tess 3:17. 22Om noen ikke elsker Herren, han være forbannet! Maran ata*! #Gal 1:8. Åp 22:20. Se Ordforklaringer 23Herren Jesu nåde være med dere! #Rom 16:24. Fil 4:23. 24Min kjærlighet er med dere alle i Kristus Jesus.

Markert nå:

1 Korinter 16: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring