1 Korinter 11

11
1Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus! #4:16. Ef 5:1. Fil 3:17. 2Tess 3:9.
Kvinnene skal dekke hodet
2Jeg roser dere for at dere minnes meg i alle ting og for at dere holder fast på overleveringene, slik jeg overga dem til dere. #v.22.
3Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. #3:23. 15:28. 1Mos 3:16. Ef 5:23. 4Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode. 5Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det er ett og det samme som om hun var snauraket. 6For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe av seg håret! Men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da la henne tildekke seg. 7En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. #1Mos 1:27. 8For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. #1Mos 2:23. 1Tim 2:13. 9Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. #1Mos 2:18-23. 10Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. 11Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. #Gal 3:28. 12For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. #8:6. Rom 11:36. 13Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? 14Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham? 15Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange håret er gitt henne til slør. 16Men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. #1Tim 6:4.
Uverdig opptreden ved nattverden
17Men når jeg gir dere disse påbudene, kan jeg ikke rose at dere kommer sammen til skade og ikke til gagn. #v.2,22.
18For det første hører jeg at det er splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet, og for en del tror jeg det. #1:11 ff. 19For det må være partier blant dere, for at det kan vise seg hvem som er ekte blant dere. #Matt 18:7. Luk 2:35. 1Joh 2:19. 20Når dere så kommer sammen på samme sted, da er det ikke Herrens nattverd dere eter. 21For når dere eter, holder hver sitt eget måltid, én sitter sulten, og en annen er drukken. 22Har dere da ikke hus til å ete og drikke i? Eller forakter dere Guds menighet og vanærer dem som ingenting har? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere? I dette roser jeg dere ikke! #Jak 2:6.
Forskrifter for feiring av nattverden
23For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød, #15:3. Matt 26:26-28.#Mark 14:22-24. Luk 22:17-20. Gal 1:12. 24takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg! #Sal 111:4. 25Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av det, til minne om meg! 26For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. #Matt 26:29. Apg 1:11. 27Derfor, den som eter brødet eller drikker av Herrens beger på uverdig vis, blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28La hvert menneske prøve seg selv, og så ete av brødet og drikke av begeret. #2Kor 13:5. Gal 6:4. 29For den som eter og drikker, han eter og drikker seg selv til dom dersom han ikke akter på Herrens legeme. 30Derfor er det mange svake og syke blant dere, og ikke få som sovner inn. 31Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. #Sal 32:5. Ord 28:13. 32Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. #Heb 12:5-7,10. Åp 3:19. 33Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, da vent på hverandre! 34Om noen er sulten, så får han spise hjemme, for at dere ikke skal komme sammen til dom! - Det andre vil jeg gi forskrifter om når jeg kommer.

Markert nå:

1 Korinter 11: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring