1 Korinter 10

10
Israels ferd i ørkenen som advarende eksempel
1For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. #2Mos 13:21,22. 14:22. Sal 78:14. 105:39. 2Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. 3De åt alle den samme åndelige mat, #2Mos 16:4,15,35. 5Mos 8:3. Sal 78:24,25. 105:40. 4og de drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. #1Mos 49:24. 2Mos 17:6. Sal 78:16. Jes 30:29. 5Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. #4Mos 11:33. Joh 6:49. Heb 3:17-19. 6Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det. #4Mos 11:4,34. Sal 78:30. 7Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem. Som det er skrevet: Folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. #v.14. 2Mos 32:6. 8Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på én dag falt tjuetre tusen. #4Mos 25:1-9. 26:65. 9La oss heller ikke friste Kristus, slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. #4Mos 21:5,6. 10Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret, og ble drept av ødeleggeren. #4Mos 14:2,36. 16:41-50. 11Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. #Rom 4:23,24. Heb 9:26. 1Pet 4:7. 12Derfor, den som mener seg å stå, han se til at han ikke faller! #Rom 11:20. 2Tess 2:15. 13Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. #1:9. Matt 6:13. 1Tess 5:24. 2Pet 2:9.
Ikke delta i hedenske offermåltider
14Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen! #2Mos 20:3. Apg 15:20,29. 2Kor 6:16. 1Joh 5:21.
15Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier! #2:15. 16Velsignelsens beger som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? #Matt 26:26,27. Luk 22:17-20. 1Kor 11:23-26. 17Fordi det er ett brød, er vi ett legeme enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet. #12:13,27. Rom 12:5. 18Se til Israel etter kjødet: Har ikke de som eter ofrene, samfunn med alteret? #3Mos 7:6,15. 19Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer til? Eller at det er noen avgud til? #8:4. 20Nei, men at det som hedningene ofrer, det ofrer de til onde åndene og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. #3Mos 17:7. 5Mos 32:17. Sal 96:5. 106:37. 21Dere kan ikke drikke av Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. #2Kor 6:15,16. 22Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn han? #5Mos 32:21.
Offerkjøtt og hensynet til svake brødre
23Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. #6:12. Rom 14:19. 24Ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten. #v.33. Rom 15:2. Fil 2:4. 25Alt det som blir solgt i slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. 26For jorden og alt som fyller den, hører Herren til. #2Mos 19:5. Sal 24:1. 50:12. 27Dersom noen av de vantro innbyr dere, og dere vil gå dit, da et alt som settes fram for dere, uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. 28Men dersom noen sier til dere: Dette er offerkjøtt! - da la være å ete det, for hans skyld som sa dere det, og for samvittighetens skyld. #8:7,10-12. 29Jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nestens. For hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet? 30Når jeg eter noe med takk, hvorfor blir jeg da spottet på grunn av det jeg takker for? #Rom 14:6. 1Tim 4:3-5. 31Enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør, så gjør det til Guds ære! #5Mos 8:10. Kol 3:17. 32Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere eller for Guds menighet. #Rom 14:13. Fil 1:10. 33Slik prøver også jeg i alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de kan bli frelst. #Rom 15:2. 1Kor 9:19,22. Fil 2:4.

Markert nå:

1 Korinter 10: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring