1 Krønikebok 28
NB

1 Krønikebok 28

28
Salomo skal bygge templet
1David kalte sammen alle Israels høvdinger til Jerusalem. Han tilkalte både stammenes høvdinger og høvdingene over hæravdelingene som var i kongens tjeneste, og høvedsmennene over tusen og over hundre og oppsynsmennene over alle kongens og hans sønners eiendom og buskap, og dessuten hoffmennene og heltene og alle andre gjeve menn. 2Kong David reiste seg fra sitt sete og sa: Hør på meg, mine brødre og mitt folk! Jeg hadde i sinne å bygge et hus til hvilested for Herrens paktsark og for vår Guds fotskammel. Og jeg har gjort forberedelser til å bygge. #22:7 ff. 2Sam 7:2. 1Kong 8:17. 3Men Gud sa til meg: Du skal ikke bygge hus for mitt navn, for du er krigsmann og har utøst blod. #22:8. 2Sam 7:5. 1Kong 5:3. 4Herren, Israels Gud, valgte meg ut av hele min fars hus til å være konge over Israel for all tid. For Juda utvalgte han til å være fyrste. Og av Judas hus utvalgte han min fars hus. Og blant min fars sønner hadde han behag i meg, så han gjorde meg til konge over hele Israel. #5:2. 1Mos 49:10. 1Sam 16:1,11,12. 5Og av alle mine sønner - for Herren har gitt meg mange sønner - utvalgte han min sønn Salomo til å sitte på Herrens kongetrone og råde over Israel. #17:11. 2Sam 7:12. 6Og han sa til meg: Din sønn Salomo, han er den som skal bygge mitt hus og mine forgårder. For jeg har utvalgt ham til å være min sønn, og jeg vil være hans far. #2Sam 7:13. 1Kong 5:5.
7Jeg vil grunnfeste hans kongedømme til evig tid, så sant han blir trofast ved å holde mine bud og mine lover, slik som han nå gjør. 8Og nå står jeg her, og hele Israel, Herrens menighet, ser meg, og vår Gud hører meg, og jeg sier: Hold alle Herrens, deres Guds bud og gransk dem nøye, så dere kan få eie dette gode landet og la det gå i arv til deres barn etter dere til evig tid!
David formaner og oppmuntrer Salomo
9Og du, min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne og tjen ham med udelt hjerte og med villig sjel! For Herren ransaker alle hjerter og forstår alle menneskers tanker og råd. Dersom du søker ham, skal han la seg finne av deg. Men dersom du forlater ham, skal han forkaste deg for alltid. #29:17-19.#2Krøn 15:2. 24:20. Sal 7:10 ff. Jes 55:6. 10Se deg for nå! For Herren har utvalgt deg til å bygge et hus til helligdom. Vær frimodig og gå til verket! #22:10.
11Så ga David sin sønn Salomo et bilde av forhallen og tempelbygningene, skattkamrene, loftsrommene, de indre kamrene og rommet for nådestolen, #2Mos 25:9. 26:30. 12og et bilde av alt det som sto for ham i ånden, av forgårdene til Herrens hus og alle kamrene rundt omkring for skattene som hørte til Guds hus, og for de ting som var helliget, 13og for prestenes og levittenes skift og for alt arbeid ved tjenesten i Herrens hus og for alle kar til tjenesten i Herrens hus. 14Han bestemte vekten på det som skulle være av gull, for alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste, og av alle sølvkarene etter vekt, av alle de kar som hørte til hver enkelt tjeneste. 15Han oppga for ham vekten på gullysestakene med tilhørende lamper av gull - vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper - og på sølvlysestakene - vekten på hver enkelt lysestake med tilhørende lamper - alt etter det hver lysestake skulle brukes til. 16Og han oppga vekten på gullet til skuebrødsbordene - til hvert enkelt bord - og vekten på sølvet til sølvbordene, 17og for gaflene og skålene og kannene av rent gull og av gullbegrene etter hvert begers vekt og av sølvbegrene etter hvert begers vekt. 18Og likeså for røkofferalteret av renset gull etter vekt, og et bilde av vognen, det vil si kjerubene av gull, som holder vingene utbredt og dekker over Herrens paktsark. #2Mos 25:18-22. Sal 18:11. 19Alt som skal gjøres etter bildet, det har Herren opplyst meg om ved et skrift fra sin hånd [sa David]. 20Så sa David til sin sønn Salomo: Vær frimodig og sterk og gå til verket! Frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med deg. Han vil ikke slippe deg og ikke forlate deg, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført. #22:13. 5Mos 31:6. Jos 1:5. Heb 13:5.
21Se, her er prestenes og levittenes skift, som skal utføre all tjeneste i Guds hus. Og til alt arbeid har du folk hos deg som alle er villige og kyndige i all slags arbeid. Og høvdingene og hele folket er ferdig til å gjøre alt det du sier.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.