1 Krønikebok 26
NB

1 Krønikebok 26

26
Dørvoktere i Guds hus
1Portvaktene var inndelt i skift. Til korahittene hørte Mesjelemja, Kores sønn, av Asafs barn. #2Krøn 8:14. 2Og Mesjelemjas sønner var: Sakarja den førstefødte, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjerde, 3Elam den femte, Johanan den sjette, Eljoenai den sjuende. 4Obed-Edoms sønner var: Sjemaja den førstefødte, Josabad den andre, Joah den tredje, Sakar den fjerde, Netanel den femte, 5Ammiel den sjette, Issakar den sjuende, Pe’ulletai den åttende - for Gud hadde velsignet ham. 6Hans sønn Sjemaja fikk også sønner, som ble ledere i sin ætt, for de var dyktige menn. 7Sjemajas sønner var: Otni og Refael og Obed, Elsabad og hans brødre, dyktige menn, Elihu og Semakja. 8Alle disse var etterkommere av Obed-Edom, både de og deres sønner og brødre, dyktige og sterke menn til tjenesten, i alt sekstito etterkommere av Obed-Edom. 9Mesjelemja hadde også sønner og brødre, dyktige menn, i alt atten. 10Til Meraris barn hørte Hosa, og hans sønner var: Simri, overhodet - han var ikke den førstefødte, men faren satte ham likevel til å være overhode - 11Hilkia den andre, Tebalja den tredje, Sakarja den fjerde. Hosas sønner og brødre var i alt tretten. 12Disse dørvaktskiftene, det vil si deres overhoder, hadde plikt til å gjøre vakttjeneste i Herrens hus sammen med sine brødre. 13De kastet lodd om hver port, den minste som den største, etter sine familier. #24:31. 25:8. 14Loddet mot øst falt på Sjelemja. Også for hans sønn Sakarja, en klok rådgiver, kastet de lodd, og hans lodd kom ut mot nord. 15For Obed-Edom falt loddet mot sør, og for hans sønner falt det ved lagerhuset. #2Krøn 25:24. Neh 12:25. 16For Sjuppim og Hosa falt loddet mot vest ved Sjalleket-porten på landeveien som går oppover, den ene vaktpost ved den andre.
17Mot øst sto seks levitter, mot nord hver dag fire, mot sør hver dag fire, og ved lagerhuset to og to. 18Ved Parbar mot vest sto fire ved veien og to ved selve Parbar. #2Kong 23:11. 19Dette var dørvokternes skift av korahittenes barn og av Meraris barn.
David ordner med oppsynsmenn, tilsynsmenn og dommere
20Av levittene hadde Akia oppsyn med skattene i Guds hus og med de ting som var helliget til Herren. 21Ladans sønner, gersjonittenes etterkommere gjennom Ladan, overhodene for gersjonitten Ladans familier, var jehielittene. #23:8. 22Jehielittenes sønner Setam og hans bror Joel hadde oppsyn med skattene i Herrens hus. 23Andre var amramittene, jisharittene, hebronittene, ossielittene.
24Sjebuel, sønn av Moses’ sønn Gersjom, var overoppsynsmann over skattene. #23:16 ff. 25Hans brødre av Eliesers ætt var: Eliesers sønn Rehabja og hans sønn Jesaja og hans sønn Joram og hans sønn Sikri og hans sønn Sjelomit. #24:21.
26Denne Sjelomot og hans brødre hadde oppsyn med alle de ting som var helliget til Herren, det som kong David og overhodene blant høvedsmennene over tusen og over hundre og hærførerne hadde helliget. 27Etter krigene hadde de helliget noe av hærfanget for å sette Herrens hus i stand. 28Alt det seeren Samuel og Saul, Kis’ sønn, og Abner, Ners sønn, og Joab, Serjuas sønn, hadde helliget - og alle de andre ting som var helliget - var under oppsyn av Sjelomot og hans brødre. #9:22. 1Sam 9:9,11. 29Blant jisharittene var Kenanja og hans sønner satt til å ta seg av de verdslige gjøremål i Israel som tilsynsmenn og dommere. 30Blant hebronittene var Hasjabja og hans brødre, dyktige menn, ett tusen sju hundre i tallet, satt over Israel i landet på vestsiden av Jordan. De hadde tilsyn med alt som hadde med Herrens gjerning og kongens tjeneste å gjøre. 31Til hebronittene hørte Jerija, overhodet for hebronittene etter deres ætter og familier. I det førtiende år av Davids regjering ble det foretatt undersøkelse blant dem, og dyktige krigsmenn ble funnet i Jaser i Gilead. 32Hans brødre, dyktige menn, var to tusen sju hundre, som alle var familieoverhoder. Dem satte kong David over rubenittene og gadittene og den halve Manasses stamme i alle Guds og kongens saker.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.