1 Krønikebok 25
NB

1 Krønikebok 25

25
Bestemmelser om sangerne
1Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som skulle profetere, ledsaget av sitarer og harper og cymbler. Dette er listen over de menn som var pålagt denne tjenesten: 2Av Asafs barn: Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf. De profeterte under kongens ledelse. 3Av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja og Hasjabja og Mattitja, seks i tallet. De spilte på sitarer, under ledelse av sin far Jedutun, som profeterte til Herrens lov og pris. 4Av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sjebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og Romamti-Eser, Josjbekasja, Malloti, Hotir, Mahasiot. 5Alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord. For å opphøye hans horn ga Gud Heman fjorten sønner og tre døtre. 6Alle disse sto under sin fars ledelse når de sang i Guds hus. De spilte på cymbler, harper og sitarer ved tjenesten i Guds hus. Asaf, Jedutun og Heman sto under ledelse av kongen. 7Tallet på dem og deres brødre som var opplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige i det, var to hundre og åttiåtte. 8De kastet lodd om hvilke plikter de skulle utføre, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen. #24:31. 26:13. 9Det første loddet kom ut for Asaf, det vil si for Josef. Den andre ble Gedalja, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet. 10Den tredje ble Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 11Det fjerde loddet kom ut for Jisri med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 12Den femte ble Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 13Den sjette ble Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet.
14Den sjuende ble Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 15Den åttende ble Jesaja med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 16Den niende ble Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 17Den tiende ble Sjime’i med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 18Den ellevte ble Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 19Det tolvte loddet kom ut for Hasjabja med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 20Den trettende ble Sjubael med sine sønner og brødre, tolv i tallet.
21Den fjortende ble Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet. 22Det femtende loddet kom ut for Jeremot med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 23Det sekstende for Hananja med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 24Det syttende for Josjbekasja med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 25Det attende for Hanani med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 26Det nittende for Malloti med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 27Det tjuende for Eliata med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 28Det tjueførste for Hotir med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 29Det tjueandre for Giddalti med hans sønner og brødre, tolv i tallet.
30Det tjuetredje for Mahasiot med hans sønner og brødre, tolv i tallet. 31Det tjuefjerde for Romamti-Eser med hans sønner og brødre, tolv i tallet.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.