1 Krønikebok 24

24
Inndeling av prestene i skift
1Dette er de skiftene som Arons sønner var inndelt i : Arons sønner var Nadab og Abihu, Eleasar og Itamar. #23:6. 2Mos 6:23. 2Men Nadab og Abihu døde før sin far. De hadde ingen sønner, og bare Eleasar og Itamar ble prester. #3Mos 10:1 ff. 3Sammen med Sadok av Eleasars sønner og Akimelek av Itamars sønner, delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. #2Krøn 8:14. 4Det viste seg da at Eleasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner. De delte dem derfor slik at Eleasars sønner fikk seksten overhoder for sine familier og Itamars sønner åtte for sine familier. 5De inndelte dem ved loddkasting, begge ætter. For det fantes ledere for helligdommen, og Guds ledere, både blant Eleasars sønner og blant Itamars sønner. 6Skriveren Sjemaja, Netanels sønn, av Levis stamme, skrev dem opp, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebjatars sønn, og overhodene for prestene og levittene så på det. De tok ut én familie for Eleasar og deretter skiftevis én for Itamar. 7Det første loddet kom ut for Jojarib, det andre for Jedaja, 8det tredje for Harim, det fjerde for Seorim,
9det femte for Malkia, det sjette for Mijamin, 10det sjuende for Hakkos, det åttende for Abia, #Luk 1:5. 11det niende for Jesjua, det tiende for Sjekanja, 12det ellevte for Eljasjib, det tolvte for Jakim, 13det trettende for Huppa, det fjortende for Jesjebab, 14det femtende for Bilga, det sekstende for Immer, 15det syttende for Hesir, det attende for Happisses, 16det nittende for Petahja, det tjuende for Esekiel, 17det tjueførste for Jakin, det tjueandre for Gamul, 18det tjuetredje for Delaja, det tjuefjerde for Ma’asja. 19Dette var den fastsatte orden for tjenesten deres når de gikk inn i Herrens hus, slik som Aron, deres far, hadde bestemt det, etter den befalingen Herren, Israels Gud, hadde gitt ham. 20Og så var det resten av Levis barn: Av Amrams sønner Sjubael. Av Sjubaels sønner Jehdeja. #23:16 ff. 21Av Rehabjas sønner var Jissia overhodet. 22Til jisharittene hørte Sjelomot, til Sjelomots sønner Jahat. 23Hebrons sønner var først Jeria, dernest hans annen sønn Amarja, den tredje sønnen Jahasiel, den fjerde sønnen Jekamam. #23:19. 24Ussiels sønn var Mika, til Mikas sønner hørte Sjamur. 25Jissia var Mikas bror, til Jissias sønner hørte Sakarja. 26Meraris sønner var Mahli og Musji, sønner av hans sønn Ja’asia. 27Meraris sønner gjennom hans sønn Ja’asia var også Sjoham og Sakkur og Ibri. 28Mahlis sønn var Eleasar, men han hadde ingen sønner. #23:22. 29Til Kis, det er Kis’ sønner, hørte Jerahme’el. 30Musjis sønner var Mahli og Eder og Jerimot. Dette var levittenes sønner etter deres familier. #23:23. 31De kastet også lodd likesom deres brødre Arons sønner, mens kong David og Sadok og Akimelek og prestene og levittenes overhoder var til stede - overhodene for familiene på samme måte som deres yngste brødre. #25:8.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring