1 Krønikebok 18
NB

1 Krønikebok 18

18
David seirer over fiendene
1Deretter slo David filistrene og la dem under seg. Han tok Gat og landsbyene omkring ut av filistrenes hender. #2Sam 8:1 ff. 2Han slo også moabittene, og moabittene ble Davids tjenere og måtte svare ham skatt. 3Likeså slo David kongen i Soba, Hadareser, ved Hamat, da han dro ut for å vinne herredømme ved Frat-elven.
4David tok fra ham tusen vognhester og sju tusen hestfolk og tjue tusen mann fotfolk. David lot skjære fotsenene over på alle vognhestene, bare hundre vognhester sparte han. 5Syrerne fra Damaskus kom for å hjelpe Hadareser, kongen i Soba. Men David slo tjueto tusen mann av dem. 6Og David la krigsmannskap i det syriske Damaskus-riket, og syrerne ble Davids tjenere og måtte betale ham skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. 7David tok de gullskjoldene som Hadaresers tjenere hadde båret, og førte dem til Jerusalem. 8Fra Hadaresers byer Tibhat og Kun tok David en stor mengde kobber. Av det laget Salomo kobberhavet og søylene og kobberkarene. #1Kong 7:15,23,45. 9Da kongen i Hamat, To’u, hørte at David hadde slått hele hæren til Hadareser, kongen i Soba, #2Sam 8:9 ff.
10sendte han sin sønn Hadoram til kong David for å hilse på ham og ønske ham til lykke fordi han hadde kjempet mot Hadareser og slått ham. For Hadareser hadde stadig ført krig mot To’u. Hadoram hadde med seg alle slags gullkar og sølvkar og kobberkar. 11Også disse innviet kong David til Herren sammen med sølv og gull som han hadde tatt fra alle folkene: fra Edom og fra Moab og fra Ammons barn og fra filistrene og fra amalekittene.
12Det var Absai, Serujas sønn, som slo edomittene i Saltdalen, atten tusen mann. #2Sam 8:13 ff. Sal 60:2 ff. 13Så la David vaktmannskap i Edom, og alle edomittene ble Davids tjenere. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram.
14Så regjerte nå David over hele Israel, og han gjorde rett og rettferdighet mot hele sitt folk.
15Joab, Serujas sønn, var høvding over hæren. Josjafat, Akiluds sønn, var historieskriver. #11:6. 2Sam 8:16 ff. 20:23 ff. 16Sadok, Akitubs sønn, og Abimelek, Ebjatars sønn, var prester. Og Sjavsja var statsskriver. #24:6. 17Benaja, Jojadas sønn, var høvding over livvakten. Og Davids sønner var de fremste ved kongens side.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.