1 Tessaloniker 5:9

1 Tessaloniker 5:9 NB

For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:9