1 Tessaloniker 5:28

1 Tessaloniker 5:28 NB

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:28