1 Tessaloniker 5:19

1 Tessaloniker 5:19 NB

Utslokk ikke Ånden!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:19