1 Tessaloniker 5:14

1 Tessaloniker 5:14 NB

Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del