1 Tessaloniker 5:10

1 Tessaloniker 5:10 NB

han som døde for oss, for at vi - enten vi våker eller sover - skal leve sammen med ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1 Tessaloniker 5:10