1 Samuel 3:6

1 Samuel 3:6 NB

Men Herren ropte enda en gang: Samuel! Og Samuel sto opp og gikk til Eli og sa: Her er jeg, du ropte jo på meg. Men han sa: Jeg ropte ikke, sønnen min. Gå og legg deg igjen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del