1 Samuel 3:2

1 Samuel 3:2 NB

Så var det en dag mens Eli lå i rommet sitt - øynene hans hadde begynt å bli sløve, så han ikke kunne se.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del