1 Samuel 3:1

1 Samuel 3:1 NB

Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager, ingen syner brøt igjennom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del