1 Samuel 21:9

1 Samuel 21:9 NB

Presten svarte: Filisteren Goliats sverd, han som du slo i hjel i Terebintedalen, se, det henger innsvøpt i et klede bak efoden*. Vil du ha det, så ta det! Det er ikke noe annet sverd her. David sa: Det finnes ikke maken til det, gi meg det!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del